พาเพื่อนๆไปรู้จัก่ในทุกมุมของโตเกียว ท่องเที่ยว กิน วิถีชีวิต กับ thegreenfamilyproject

The Project Tokyo | เที่ยว กิน ที่มหานครโตเกียว

custom

ทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบพูดคำว่า “ขอโทษ”

更新日:

ไขข้อสงสัยกับเหตุผลที่ว่า ทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบพูดคำว่า “ขอโทษ”

ใครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นมักจะได้ยินคนญี่ปุ่นชอบพูดประโยคว่า “Sumimasen” ซึ่งความหมายง่ายๆของประโยคนี้ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจคือ ใช้ในการขอโทษนั่นเอง แต่ในความหมายที่แท้จริงในการใช้ประโยคนี้นั้นสามารถนำมาใช้ได้ในหลายสถานการณ์ ไม่ใช่แค่ใช้เพื่อกล่าวขอโทษเท่านั้น มาดูกันว่าการใช้คำว่า “Sumimasen” คนญี่ปุ่นจะใช้พูดเพื่อเหตุการณ์ใด และเราสามารถนำประโยคนี้มาใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้าง

  1. ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “Sumimasen” นั่นก็คือ ขอโทษ การกล่าวขอโทษเมื่อทำอะไรผิด หรือความผิดที่เกิดจากความไม่รอบคอบ
  2. ความหมายอีกความหมายหนึ่งของคำว่า “Sumimasen” นั่นก็คือ เมื่อเราต้องการขอความช่วยเหลือ หรือต้องการที่จะถาม
  3. และความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่า “Sumimasen” นั่นก็คือ เมื่อเรามีความพึงพอใจ ปลาบปลื้มใจ แทนการใช้คำพูดว่า ขอบคุณ

ในประเทศญี่ปุ่น การสื่อสารโดยใช้คำว่า “Sumimasen” ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้คำนี้ได้หลากหลายสถานการณ์ ซึ่งคำว่า “Sumimasen” ผู้ฟังที่เป็นคนญี่ปุ่นเมื่อได้ยิน จะรู้สึกได้ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นลักษณะคำพูดที่สุภาพที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบ และดูน่าฟังมากย่ิงขึ้น การใช้คำนี้ที่บ่งบอกถึงความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนของผู้พูด ทำให้เมื่อเราต้องการจะขอโทษ ขออนุญาต หรือขอร้องให้ช่วยเหลือจากคนญี่ปุ่น ก็ทำให้มีคนยินดีช่วยเหลือคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น ลองฝึกพูดคำว่า “Sumimasen”ให้คล่องๆเมื่อเวลามาเยือนประเทศนี้นะ

-custom

Copyright© The Project Tokyo | เที่ยว กิน ที่มหานครโตเกียว , 2019 All Rights Reserved Powered by STINGER.